>> SP ZOZ Szpital św. Elżbiety <<
szukaj

 • Strona g?ówna
 • Informacje o jednostce
 • Informacje, Zamówienia Publiczne
 • Informacje nieudost?pnione
 • Pomocne linki
 • Napisz do nas
 • Panel administracyjny
 • Rejestr zmian
 • Instrukcja obs?ugi

  Archiwum informacji - zamówienia publiczne
  Kliknij tutaj aby znaleźć wszystkie poprzednie wiadomości

  Redakcja
  Informacje dostarczy?:
  Dyr. Aniela Kostowska
  tel. (32)604-17-78

  Osob? upowa?nion? do kontaktu w sprawie BIP jest Adam Janowicz
  tel: 253-08-31 wew. 302
  fax: 253-08-31
  e-mail: spzozel@o2.pl

  Szpital im. ?w. El?biety
  40-008 Katowice
  ul. Warszawska 52 • Just decoration. Don't bother trying to click. 
  Serdecznie witamy

  08-10-2003

  SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAK?AD OPIEKI ZDROWOTNEJ SZPITAL IM. ?W. EL?BIETY

  40-008 Katowice, ul. Warszawska 52
  telefon/fax:
  (32) 253-08-31
  (32) 253-08-32
  adres e-mail: spzozel@o2.pl

  Biuletyn Informacji Publicznej to urz?dowy publikator teleinformatyczny, sk?adaj?cy si? z ujednoliconego systemu stron w sieci informatycznej.
  BIP zosta? stworzony w celu powszechnego udost?pniania informacji publicznej.
  Portal BIP ma za zadanie s?u?y? Obywatelom Polski - zapewni? im ?atwy dost?p do wa?nych informacji publicznych .


  Podstawa prawna
  Ustawa z 6 wrze?nia 2001 roku o dost?pie do informacji publicznej (Dz.U. z 2001 r. Nr 112, poz. 1198)

  Przepisy wykonawcze:  Rozporz?dzenie Ministra Spraw Wewn?trznych i Administracji w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz.U. Z 2002 r. Nr 67, poz. 619) okre?laj? struktur?, zakres publikowanych informacji oraz funkcjonalno?? biuletynu.

  Strona g?ówna BIP: http://www.bip.gov.pl

  Akty prawne  05-07-2015

  Komunikaty:


  Ankieta
  Czy strona by?a Ci pomocna
  tak
  nie
  troch?

    

  Lubisz nasz serwis?
  Dodaj do Ulubionych
  Ustaw jako stronę główną

  Jeste? naszym go?ciem
  145491

  Statystyka

  Czas : 19:28
  Odsłon : 140899
  Wiadomości : 105


  © GNU/GPL copyright