DOM POMOCY SPOŁECZNEJ PRZYSTAŃ

ul. Ks. Bpa. St. Adamskiego 22 ; 40-069 Katowice

                                                                                              

STRONA GŁÓWNA

MISJA DOMU
HISTORIA
AKTUALNOŚCI
DZIAŁALNOŚĆ
MIESZKAŃCY
DOJAZD
PRZETARGI
PRACA
GALERIA