Dom Pomocy SpoŁecznej "PrzystaŃ"

Miło nam gościć Państwa na nowej wersji strony. Dom Pomocy Społecznej „PRZYSTAŃ” przy ulicy Ks. Bpa.   Adamskiego    22
w Katowicach przeznaczony jest dla   osób   dorosłych,  przewlekle
i somatycznie chorych. Zapewnia całodobową opiekę oraz świadczy usługi bytowe, opiekuńcze, wspomagające i zdrowotne na poziomie obowiązującego standardu.
Naczelnym celem pracy Domu jest pomoc mieszkańcom w godnym przeżywaniu, akceptowaniu swej niepełnosprawności, w zachowaniu samodzielności, w rozwoju talentów i zainteresowań. Mieszkańcy   tworzą   wspólnotę   rodzinną, w której   obowiązuje szacunek, poważanie i troska
o wspólne sprawy.
Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą w dalszej części serwisu.
Serwis dostosowany zarówno dla dużych rozdzielczości, jak i przeglądarek mobilnych

CZYTAJ WIĘCEJ

Witamy PaŃSTWA SERDECZNIE!

"Dla Odmiany" Logo Miasta KatowiceDom Pomocy Społecznej „Przystań” jest jednostką organizacyjną Miasta Katowice działającą w formie jednostki budżetowej. Nadzór nad działalnością Domu sprawuje Prezydent Miasta Katowice. Dom usytuowany jest w śródmieściu Katowic, w odległości ok. 200m od przystanku komunikacji miejskiej. Od centrum miasta budynek dzielą dwa przystanki autobusowe. W pobliskiej odległości znajduje się Kościół św. Piotra i Pawła, a także sklepy spożywcze i przemysłowe. Budynek składa się z 3 kondygnacji naziemnych i podpiwniczenia. W najbliższym otoczeniu Domu znajduje się niewielki ogród, który wykorzystywany jest między innymi na organizację różnych imprez plenerowych. Jednostka zapewnia całodobową opiekę osobom nie mogącym samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności. Realizujemy swoje zadania zgodnie z obowiązującym standardem

 

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą w dalszej części serwisu.

Czytaj WiĘcej

Z ŻYCIA DOMU

FORMY AKTYWNOŚCI