Czas wygenerowania treści 2014-09-21 20:08:27

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne
Ogłoszenie Nr OZ/72/2014 z dnia 2014-08-20
Prezydent Miasta Katowice
ul. Młyńska 4
40-098   Katowice
Urząd Miasta Katowice
poszukuje kandydata na wolne stanowisko - inspektor - w Referacie ds. Budownictwa w Wydziale Inwestycji.

Ogłoszenie Nr OZ/71/2014 z dnia 2014-08-20
Ogłoszenie Nr OZ/67/2014 z dnia 2014-08-14
Ogłoszenie Nr OZ/62/2014 z dnia 2014-08-11
Prezydent Miasta Katowice
ul. Młyńska 4
40-098   Katowice
Urząd Miasta Katowice
poszukuje kandydata na wolne stanowisko urzędnicze - podinspektor - w Wydziale Prawnym.

Ogłoszenie Nr OZ/61/2014 z dnia 2014-07-30
Ogłoszenie Nr OZ/59/2014 z dnia 2014-07-30
Ogłoszenie Nr OZ/58/2014 z dnia 2014-07-30
Prezydent Miasta Katowice
ul. Młyńska 4
40-098   Katowice
Urząd Miasta Katowice
poszukuje kandydata na wolne stanowisko urzęnicze - podinspektor - w Referacie Kasowym w Wydziale Księgowo-Rachunkowym.

Ogłoszenie Nr OZ/56/2014 z dnia 2014-07-25
Prezydent Miasta Katowice
ul. Młyńska 4
40-098   Katowice
Urząd Miasta Katowice
poszukuje kandydata na wolne stanowisko urzędnicze - inspektor - w Referacie Informacji Przestrzennej w Wydziale Geodezji.

Ogłoszenie Nr OZ/55/2014 z dnia 2014-07-25
Prezydent Miasta Katowice
ul. Młyńska 4
40-098   Katowice
Urząd Miasta Katowice
poszukuje kandydata na wolne stanowisko urzęnicze - inspektor - w Referacie Katastru Nieruchomości w Wydziale Geodezji.

Ogłoszenie Nr OZ/51/2014 z dnia 2014-07-10
Ogłoszenie Nr OZ/50/2014 z dnia 2014-07-10

 
Katowice.eu
Urząd Miasta Katowice
40-098 Katowice; ul. Młyńska 4
Tel. +48 32 259 39 09; Fax +48 32 253 79 84
NIP: 634-001-01-47; Regon: 000515780