Czas wygenerowania treści 2016-02-10 20:44:39

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne
Ogłoszenie Nr OZ/114/2015 z dnia 2015-12-17

 
Katowice.eu
Urząd Miasta Katowice
40-098 Katowice; ul. Młyńska 4
Tel. +48 32 259 39 09; Fax +48 32 253 79 84
NIP: 634-001-01-47; Regon: 000515780