Informujemy, że w dniu 11 maja 2016 roku zmienił się adres strony
Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Katowice.
Nowy adres strony BIP: http://bip.katowice.eu
Dotychczasowa strona nie będzie już aktualizowana.

Czas wygenerowania treści 2016-12-11 03:11:14


Katalog usług
pokaż/ukryj Bezpieczeństwo
pokaż/ukryj Biuro Konserwatora Zabytków
pokaż/ukryj Budownictwo
pokaż/ukryj Działalność gospodarcza
pokaż/ukryj Edukacja
pokaż/ukryj Geodezja
pokaż/ukryj Gospodarowanie nieruchomościami Miasta Katowice
pokaż/ukryj Gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa
pokaż/ukryj Honorowy Patronat / udział w Komitecie Honorowym
pokaż/ukryj Informacja o mieście
pokaż/ukryj Komunikacja
pokaż/ukryj Kultura
pokaż/ukryj Kultura fizyczna, sport i turystyka
pokaż/ukryj Lokale
pokaż/ukryj Miejski Rzecznik Konsumentów
pokaż/ukryj Niepełnosprawni
pokaż/ukryj Obywatel RP i jego rodzina
pokaż/ukryj Podatki,opłaty
pokaż/ukryj Prawa Jazdy
pokaż/ukryj Rejestracja pojazdów
pokaż/ukryj Reklamy
pokaż/ukryj Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo, rybołówstwo
pokaż/ukryj Środowisko
pokaż/ukryj Transport i diagnostyka pojazdów
pokaż/ukryj Urząd Stanu Cywilnego
pokaż/ukryj Usługi Komunalnego Zakładu Usług Pogrzebowych
pokaż/ukryj Zagospodarowanie przestrzenne
pokaż/ukryj Zdrowie

 
Katowice.eu
Urząd Miasta Katowice
40-098 Katowice; ul. Młyńska 4
Tel. +48 32 259 39 09; Fax +48 32 253 79 84
NIP: 634-001-01-47; Regon: 000515780