Informujemy, że w dniu 11 maja 2016 roku zmienił się adres strony
Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Katowice.
Nowy adres strony BIP: http://bip.katowice.eu
Dotychczasowa strona nie będzie już aktualizowana.

Czas wygenerowania treści 2016-12-11 03:07:27

W związku z uruchomieniem nowego Biuletynu Informacji Publicznej i migracją danych z poprzedniego systemu do nowego ogłoszenia o wyborze najkorzystniejszej oferty oraz ogłoszenia o udzieleniu zamówienia opublikowane przed dniem 1 listopada 2008 dostępne są w dziale Archiwum.

Przetarg nieograniczony
Urząd Miasta Katowice
ul. Młyńska 4
40-098 Katowice
Zamówienie nr: BZP.271.1.49.2016
Rodzaj zamówienia: Usługi
Typ zamówienia: zam. o wartości nie przekraczającej progów unijnych

Wykonanie fotogrametrycznych zdjęć lotniczych, zdjęć ukośnych z opracowaniem numerycznego modelu terenu, ortofotomapy wraz z dostarczeniem aplikacji desktopowej i serwisu internetowego do zarządzania zdjęciami ukośnymi oraz aktualizacji numerycznego modelu 3D budynków i budowli dla Miasta Katowice

Ogłoszenie o zamowieniu
Treść dokumentu: [+] szczegóły
Data składania ofert/wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 2016-03-21 11:30:00
Miejsce składania ofert: Urząd Miasta Katowice Wydział Geodezji, ul. Pocztowa 5, pokój nr 5 (III piętro)

Informacje o dokumencieWprowadzenie: Inspektor Elżbieta Tynek 2016-03-11 14:08:29
Ostatnia aktualizacja: Inspektor Katarzyna Szczepkowska 2016-03-11 14:40:43
Odpowiedzialny merytorycznie: Naczelnik Wydziału Geodezji - Roman Rohaczyński
Dokument podpisano: 0000-00-00 00:00:00
[+] Rejestr zmian dokumentu
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Plik do pobrania: 1457700522.pdf [1912 kB]

Informacje o dokumencieWprowadzenie: Inspektor Elżbieta Tynek 2016-03-11 14:08:29
Ostatnia aktualizacja: Inspektor Katarzyna Szczepkowska 2016-03-11 14:40:43
Odpowiedzialny merytorycznie: Naczelnik Wydziału Geodezji
Dokument podpisano: 0000-00-00 00:00:00
[+] Rejestr zmian dokumentu
Edytowalne załączniki do SIWZ
Plik do pobrania: 1457700538.doc [156 kB]

Informacje o dokumencieWprowadzenie: Inspektor Elżbieta Tynek 2016-03-11 14:08:29
Ostatnia aktualizacja: Inspektor Katarzyna Szczepkowska 2016-03-11 14:40:43
Odpowiedzialny merytorycznie: Naczelnik Wydzaiłu Geodezji - Roman Rohaczyński
Dokument podpisano: 0000-00-00 00:00:00
[+] Rejestr zmian dokumentu
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Treść dokumentu: [+] szczegóły
Data składania ofert/wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 2016-03-23 11:30:00
Miejsce składania ofert: Urząd Miasta Katowice Wydział Geodezji, ul. Pocztowa 5, pokój nr 5 (III piętro)

Informacje o dokumencieWprowadzenie: Inspektor Elżbieta Tynek 2016-03-17 13:48:50
Ostatnia aktualizacja: Inspektor Katarzyna Szczepkowska 2016-03-17 13:56:13
Odpowiedzialny merytorycznie: Naczelnik Wydziału Geodezji - Roman Rohaczyński
Dokument podpisano: 0000-00-00 00:00:00
[+] Rejestr zmian dokumentu
Zmiana Nr 1 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia z dnia 17.03.2016r.
Plik do pobrania: 1458218842.pdf [1748 kB]

Informacje o dokumencieWprowadzenie: Inspektor Elżbieta Tynek 2016-03-17 13:48:50
Ostatnia aktualizacja: Inspektor Katarzyna Szczepkowska 2016-03-17 13:56:13
Odpowiedzialny merytorycznie: Naczelnik Wydziału Geodezji - Roman Rohaczyński
Dokument podpisano: 0000-00-00 00:00:00
[+] Rejestr zmian dokumentu
Pytania i odpowiedzi do ogłoszenia
Plik do pobrania: 1458218902.pdf [2088 kB]

Informacje o dokumencieWprowadzenie: Inspektor Elżbieta Tynek 2016-03-17 13:48:50
Ostatnia aktualizacja: Inspektor Katarzyna Szczepkowska 2016-03-17 13:56:13
Odpowiedzialny merytorycznie: Naczelnik Wydziału Geodezji - Roman Rohaczyński
Dokument podpisano: 0000-00-00 00:00:00
[+] Rejestr zmian dokumentu
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Treść dokumentu: [+] szczegóły

Informacje o dokumencieWprowadzenie: Inspektor Elżbieta Tynek 2016-03-24 10:47:14
Ostatnia aktualizacja: Inspektor Katarzyna Szczepkowska 2016-04-01 11:37:38
Odpowiedzialny merytorycznie: Naczelnik Wydziału Geodezji - Roman Rohaczyński
Dokument podpisano: 0000-00-00 00:00:00
[+] Rejestr zmian dokumentu
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Treść dokumentu: [+] szczegóły

Informacje o dokumencieWprowadzenie: Inspektor Elżbieta Tynek 2016-04-22 10:27:34
Ostatnia aktualizacja: Inspektor Katarzyna Szczepkowska 2016-04-22 10:34:55
Odpowiedzialny merytorycznie: Naczelnik Wydziału Geodezji - Roman Rohaczyński
Dokument podpisano: 0000-00-00 00:00:00
[+] Rejestr zmian dokumentu

 
Katowice.eu
Urząd Miasta Katowice
40-098 Katowice; ul. Młyńska 4
Tel. +48 32 259 39 09; Fax +48 32 253 79 84
NIP: 634-001-01-47; Regon: 000515780