Informujemy, że w dniu 11 maja 2016 roku zmienił się adres strony
Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Katowice.
Nowy adres strony BIP: http://bip.katowice.eu
Dotychczasowa strona nie będzie już aktualizowana.

Czas wygenerowania treści 2016-12-11 03:11:58


Prezydent Miasta Katowice
Marcin Krupa
Zdjęcie: Marcin Krupa
Adres: 40-098 Katowice, ul.Młyńska 4
Numer pokoju: 216
Telefon: (32) 2593-361
Email: Prezydent@katowice.eu

 

Urodził się i mieszka w Katowicach. Jest żonaty, ma dwoje dzieci.

Absolwent Wydziału Transportu Politechniki Śląskiej. W 2005 roku obronił pracę doktorską z dziedziny Budowy i Eksploatacji Maszyn, a następnie pracował jako adiunkt na tej samej uczelni. Ukończył również studia podyplomowe z zakresu Zarządzania Organizacjami.

 

W latach 2006 - 2010 radny Rady Miasta Katowice, gdzie pełnił funkcję wiceprzewodniczącego Klubu Radnych 'Forum Samorządowe i Piotr Uszok', a także przewodniczącego Komisji Skarbu. Był również członkiem Komisji Rewizyjnej  i Komisji Ochrony Zdrowia i Środowiska.

 

Wiceprezydent Katowic w latach 2010 - 2014, odpowiedzialny za strategiczne obszary w mieście. Nadzorował prace w zakresie: planowania strategicznego, rozwoju systemów transportowych, ochrony i kształtowania środowiska, gospodarki komunalnej, zagospodarowania i planowania przestrzennego oraz budownictwa.

 

Jest ekspertem ds. oceny projektów unijnych w ramach RPO Województwa Śląskiego, sędzią sportów samochodowych oraz biegłym skarbowym środków transportu samochodowego. Interesuje się też nowymi technologiami.


Zadania:

Prezydentowi Miasta Katowice Marcinowi Krupie podlegają następujące komórki organizacyjne Urzędu Miasta i jednostki organizacyjne miasta:

1/ Doradca Prezydenta ds. Architektury i Urbanistyki - Architekt Miasta,
2/ Doradca Prezydenta ds. Komunikacji Społecznej i Medialnej,
3/ Wydział Audytu i Kontroli,
4/ Wydział Prawny,
5/ Wydział Obsługi Inwestorów,
6/ Pełnomocnik Prezydenta ds. Ochrony Informacji Niejawnych,
7/ Wieloosobowe Samodzielne Stanowisko ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy,
8/ Administrator Bezpieczeństwa Informacji,
9/ Zespół Asystentów Prezydenta Miasta.


Informacje o dokumencieWprowadzenie: Ryszard Adamiak 2014-12-09 14:36:16
Ostatnia aktualizacja: Inspektor Bartosz Grzesik 2016-04-12 09:42:03
Odpowiedzialny merytorycznie: Wydział Organizacji i Zarządzania
Zastępca Naczelnika Wydziału Monika Maniecka
Dokument podpisano: 0000-00-00 00:00:00
[+] Rejestr zmian dokumentu
Oświadczenia majątkowe.

 
Katowice.eu
Urząd Miasta Katowice
40-098 Katowice; ul. Młyńska 4
Tel. +48 32 259 39 09; Fax +48 32 253 79 84
NIP: 634-001-01-47; Regon: 000515780