Czas wygenerowania treści 2015-05-26 07:21:32

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze
Ogłoszenie Nr OZ/49/2015 z dnia 2015-05-22
Prezydent Miasta Katowice
ul. Młyńska 4
40-098   Katowice
Urząd Miasta Katowice
poszukuje kandydata na wolne stanowisko urzęnicze - inspektor - w Referacie Promocji Zewnętrznej w Wydziale Promocji.

Ogłoszenie Nr OZ/48/2015 z dnia 2015-05-22
Ogłoszenie Nr OZ/47/2015 z dnia 2015-05-08
Ogłoszenie Nr OZ/46/2015 z dnia 2015-04-29
Prezydent Miasta Katowice
ul. Młyńska 4
40-098   Katowice
Urząd Miasta Katowice
poszukuje kandydatów na 3 wolne stanowiska urzędnicze - podinspektor - w Referacie Zarządzania Ruchem w Wydziale Transportu.

Ogłoszenie Nr OZ/45/2015 z dnia 2015-04-29
Ogłoszenie Nr OZ/44/2015 z dnia 2015-04-27
Ogłoszenie Nr OZ/30/2015 z dnia 2015-04-02
Prezydent Miasta Katowice
ul. Młyńska 4
40-098   Katowice
Urząd Miasta Katowice
poszukuje kandydata na wolne stanowisko urzędnicze - inspektor - w Referacie Lokalizacji Obiektów w Wydziale Budownictwa.


 
Katowice.eu
Urząd Miasta Katowice
40-098 Katowice; ul. Młyńska 4
Tel. +48 32 259 39 09; Fax +48 32 253 79 84
NIP: 634-001-01-47; Regon: 000515780