Czas wygenerowania treści 2015-07-02 14:30:40


Numery rachunków bankowych

Opłaty za podatek od nieruchomości, podatek rolny i leśny, podatek od środków transportowych, odpady komunalne oraz opłaty z tytułu użytkowania wieczystego gruntu, służebności gruntowej, trwałego zarządu i czynsz dzierżawny należy dokonywać na indywidualne rachunki bankowe


Numery rachunków bankowych:

 • 58 1050 1214 1000 0007 0000 5481 (depozyty, wadia, zabezpieczenia)
 • 27 1050 1214 1000 0007 0000 5457 (opłaty targowej, eksploatacyjnej, za interpretacje podatkowe)
 • 39 1050 1214 1000 0022 1340 5158 (opłaty geodezyjno-kartograficzne wraz z odsetkami)
 • 46 1050 0099 5593 0211 1111 1111           (OPŁATA SKARBOWA)
 • 43 1050 1214 1000 0007 0000 5945 (wpłaty z tyt.ekspozycji reklam, nabycia nieruchomości, przekształceń w prawo własności)
 • 91 1050 1214 1000 0022 0368 0166 (mandaty karne przejęte ze Straży Miejskiej z dniem 1.06.2014 r. )  
 • 21 1050 1214 1000 0023 5743 7678 (kaucje umowne- najem, dzierżawa) 
 • 55 1050 1214 1000 0022 9309 7354 (opłaty z tyt. ochrony środowiska, opłaty planistyczne,   adiacenckie, opłaty i zwroty kosztów za usuwanie, przechowywanie i przejęcie na własność pojazdów, zwroty niewykorzystanych dotacji, grzywny i koszty upomnienia, kary za niezgłoszenie zmian do licencji - transport drogowy, kary porządkowe, odsetki w w /w zakresie)        

 

Równocześnie informuje się, że opłatę skarbową można regulować za pośrednictwem inkasenta (bez prowizji).

 

Wykaz punktów inkasa opłaty skarbowej:

 

 • Urząd Stanu Cywilnego - Witold Świerski,
 • Biuro Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów - Marianna Rusecka - pobór w punkcie znajdującym się w budynku w Katowicach przy ul. Francuskiej 70,
 • I Urząd Skarbowy - Grzegorz Krzemiński - w punkcie sprzedaży książek i druków znajdującym się w Katowicach przy ul. Żwirki i Wigury 22,
 • I Urząd Skarbowy - Barbara Jędrzejczyk - pobór w punkcie znajdującym się na terenie Pierwszego Urzędu Skarbowego w Katowicach przy ul. Żwirki i Wigury 17,
 • RUCH S.A. Oddział Katowice - pobór w punkcie znajdującym się w Katowicach przy ul. Młyńskiej 2.
 • Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach przy ul. Jagiellońskiej 25

 

Konto SIMP / Z tytułu

 

 • 79105000995631020000000001 / opłata za wydanie koncesji na handel alkoholem
 • 25105000995631020000000003 / opłata za wydanie karty wędkarskiej
 • 95105000995631020000000004 / opłata za tablice rejestracyjne
 • 68105000995631020000000005 / opłata za licencję TAXI
 • 41105000995631020000000006 / opłata za prawo jazdy
 • 14105000995631020000000007 / opłata za zezwolenie na wykonanie przewozów regularnych osób w krajowym transporcie drogowym
 • 84105000995631020000000008 / opłata za zezwolenie na wykonanie przewozów regularnych specjalnych osób w krajowym transporcie drogowym
 • 57105000995631020000000009 / opłata za analizę sytuacji rynkowej do zezwolenia na wykonanie przewozów regularnych - nieaktualna
 • 30105000995631020000000010 / opłata za licencje i zezwolenia - krajowy transport drogowy osób
 • 03105000995631020000000011 / opłata za przewozy na potrzeby własne
 • 73105000995631020000000012 / opłata za kartę parkingową - nieaktualna
 • 46105000995631020000000013 / opłata za licencję i zezwolenia - krajowy transport drogowy rzeczy
 • 19105000995631020000000014 / opłata za wpis do ewidencji instruktora nauki jazdy
 • 89105000995631020000000015 /  wpłaty za specyfikację istotnych warunków zamówienia
 • 62105000995631020000000016 / opłata za egzamin kandydatów na taksówkarzy
 • 35105000995631020000000017 / opłata za udostępnianie danych osobowych 
 • 78105000995631020000000019 / opłata za udostępnienie informacji publicznej

 


Informacje o dokumencieWprowadzenie: Marek Nowicki 2008-11-02 13:43:36
Ostatnia aktualizacja: Kierownik referatu Bożena Spyra 2015-03-09 10:04:14
Odpowiedzialny merytorycznie: Naczelnik Wydziału Danuta Lange
Dokument podpisano: 0000-00-00 00:00:00
[+] Rejestr zmian dokumentu

 
Katowice.eu
Urząd Miasta Katowice
40-098 Katowice; ul. Młyńska 4
Tel. +48 32 259 39 09; Fax +48 32 253 79 84
NIP: 634-001-01-47; Regon: 000515780