Czas wygenerowania treści 2015-03-31 10:21:27


Godziny przyjmowania stron w Urzędzie


Urząd Miasta Katowice

40-098 Katowice, ul. Młyńska 4

Tel. (+48 32) 2593-909

Fax (+48 32) 2537-984

NIP: 634-001-01-47

Regon: 000515780

E-mail: Urzad_Miasta@katowice.eu

WWW: www.katowice.eu

 

Godziny otwarcia:

od poniedziałku do piątku 7:30 - 15:30

 

 Przyjmowanie stron w poniedziałek 7.30 - 17.00:

 

1) BIURO OBSŁUGI MIESZKAŃCÓW tel. (32) 25-93-639, ul. Rynek 1


2) URZĄD STANU CYWILNEGO tel.  (32) 25-97-215, Plac Wolności 12 A

 

3) KASY tel. (32) 25-93-454, ul. Pocztowa 5

 

4) BIURO  PRAW  JAZDY  I  REJESTRACJI  POJAZDÓW tel. (32) 757-47-50  ul. Francuska 70

 

5) MIEJSKI RZECZNIK KONSUMENTÓW tel. (32) 20-68-010 Rynek 1

 

6) WYDZIAŁ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH:

- Referat Wymiaru Podatku od Nieruchomości, Rolnego i Leśnego Osób Fizycznych - Katowice I tel. (32) 757-46-99, /ul. Francuska 70/
- Referacie Wymiaru Podatku od Nieruchomości, Rolnego i Leśnego Osób Fizycznych - Katowice II tel. (32) 757-46-99, /ul. Francuska 70/

Ponadto:

1) Centrum Informacji Turystycznej tel. (32) 25-93-808 ul. Rynek 13 od poniedziałku do piątku od 9.00 - 18.00, a w soboty w godz. 9.00 – 16.00.

 

2) Referat Zgonów w Urzędzie Stanu Cywilnego tel. (32) 25-97-215 Plac Wolności 12A pełni dyżury w soboty w godz. 8.00 – 12.00

 

3) Pełnomocnik Prezydenta Miasta Katowice ds. Osób Niepełnosprawnych tel. (32) 25-93-212 Rynek 1 dyżuruje:

- w poniedziałki w godz. 11.00 – 14.00

- w środy w godz. 10.00 – 13.00

- w piątki w godz. 12.30 – 15.30

 

SKARGI I WNIOSKI przyjmują:

 

1) Prezydent Miasta Katowice lub Wiceprezydent wyznaczony wg ustalonego harmonogramu przyjmuje interesantów w sprawie skarg i wniosków w każdy poniedziałek od godz. 15.30 do godz. 17.00

 

2) Wiceprezydenci Miasta Katowice i Sekretarz Miasta przyjmują interesantów w każdy wtorek w godz. 10.00 do 12.00

 

3) Kierownicy komórek organizacyjnych przyjmują strony w ramach skarg i wniosków we wtorki od godz. 10.00 do godz. 12.00, za wyjątkiem Naczelnika Wydziału Budynków i Dróg, który strony przyjmuje we wtorki od godz. 10.00. do godz. 14.00


Informacje o dokumencieWprowadzenie: Marek Nowicki 2008-11-02 13:23:56
Ostatnia aktualizacja: Inspektor Bartosz Grzesik 2015-01-02 09:21:48
Odpowiedzialny merytorycznie: Wydział Organizacji i Zarządzania
Zastępca Naczelnika Wydziału Krzysztof Borecki
Dokument podpisano: 0000-00-00 00:00:00
[+] Rejestr zmian dokumentu

 
Katowice.eu
Urząd Miasta Katowice
40-098 Katowice; ul. Młyńska 4
Tel. +48 32 259 39 09; Fax +48 32 253 79 84
NIP: 634-001-01-47; Regon: 000515780