Czas wygenerowania treści 2015-05-22 10:25:25


EWIDENCJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
Data: 2005-11-04

Warunki udostępniania danych:
wniosek złożony w formie pisemnej lub elektronicznej

Sposób udostępniania danych:
odpowiedź pisemna

Zakres udostępniania danych:
zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, tj. zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U. z 2002r. Nr 101, poz 926 z późn. zm.)

Termin udostępniania danych:
do 14 dni

Warunki zabezpieczeń technicznych i organizacyjnych niezbędnych do uzyskania dostępu do danych zgromadzonych w rejestrze


Zgodnie z następującymi aktami prawnymi:
  • Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn. 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakimi powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz. 1024)
  • Dz.U.01.128.1402 USTAWA z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych.
  • Dz.U.05.196.1631 USTAWA z dnia 22 stycznia 1999 r. o ochronie informacji niejawnych.

Informacje o dokumencieWprowadzenie: Marek Nowicki 2005-11-04 13:21:24
Odpowiedzialny merytorycznie: Główny Administrator BIP
Dokument podpisano: 2005-11-04 13:21:24
[+] Rejestr zmian dokumentu

 
Katowice.eu
Urząd Miasta Katowice
40-098 Katowice; ul. Młyńska 4
Tel. +48 32 259 39 09; Fax +48 32 253 79 84
NIP: 634-001-01-47; Regon: 000515780