Informujemy, że w dniu 11 maja 2016 roku zmienił się adres strony
Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Katowice.
Nowy adres strony BIP: http://bip.katowice.eu
Dotychczasowa strona nie będzie już aktualizowana.

Czas wygenerowania treści 2016-12-11 03:07:21


Komunikat
Data: 2008-04-30

Bezpłatne badania profilaktyczne dla mieszkańców Katowic w 2008r.


OGŁOSZENIE

style="font-size:16.0pt">URZĄD MIASTA KATOWICE ORAZ NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA
ZAPRASZAJĄ MIESZKAŃCÓW  MIASTA KATOWICE NA BEZPŁATNE BADANIA PROFILAKTYCZNE: I.PROGRAM
PROFILAKTYKI RAKA PIERSI - dla Pań w wieku 50-69 lat*,
które przez ostatnie
2 lata nie miały wykonanego badania mammograficznego - PROGRAM NFZ
realizowany w następujących palcówkach: Badania dla Pań w wieku 50-69 lat realizowane są w 2008r.
w następujących placówkach na terenie miasta Katowice***: style="margin-left:-4.65pt;border-collapse:collapse">


Nazwa świadczeniodawcyMiastoUlicaTelefonSPZOZ Okręgowy Szpital Kolejowy w
KatowicachKatowicePanewnicka 65 


(032) 353-08-06Ośrodek Diagnostyki i Leczenia Chorób
Kobiecych oraz Schorzeń Sutka „Tommed”KatowiceŻelazna 1(032) 201-62-08NZOZ Śląskie Centrum Osteoporozy M.
Dąbrowska A. Dąbrowska T. DąbrowskiKatowiceOpolska 11/3(032)253-75-07


(032)781-06-77Centrum Medyczne „Femina” s. c.KatowiceRóżana 10(032) 257-06-99


(032) 202-51-93Samodzielny Publiczny Zakład Lecznictwa
Ambulatoryjnego „ Moja Przychodnia” w KatowicachKatowicePrzychodnia

Nr 1,

Mickiewicza 9(032)258-62-51 style="font-family:Arial"> do 3Samodzielny Publiczny Centralny Szpital
Kliniczny Śląskiej Akademii MedycznejKatowice Medyków 14 


(032) 789-47-55Szpital im. Stanisława LeszczyńskiegoKatowice Raciborska 27(032) 25-150-43


(032) 25-15-231NZOZ „Epione”KatowicePiotrowicka 68(032) 204-64-70 style="font-family:Arial"> wew. 104


(032) 204-64-58 style="font-family:Arial"> wew. 104
 * Programem nie mogą być
objęte kobiety, u których już wcześniej zdiagnozowano zmiany nowotworowe
piersi.**Z programu mogą korzystać
kobiety, które otrzymały w ramach realizacji programu w roku 2007 pisemne
wskazanie do wykonania ponownego badania mammograficznego po upływie 12
miesięcy.href="http://www.nfz-katowice.pl/">***Bezpłatne badania można wykonać w
zakładach opieki zdrowotnej na terenie województwa śląskiego, z którymi Śląski
OW NFZ zawarł stosowne umowy. Wykaz wszystkich zakładów dostępny jest na
stronie internetowej Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego www.nfz-katowice.plstyle="font-size:14.0pt"> II.
PROGRAM PROFILAKTYKI DLA OSÓB TRZECIEGO I CZWARTEGO WIEKU – PROGRAM
ORGANIZOWANY I FINANSOWANY PRZEZ URZĄD MIASTA KATOWICE – dla mieszkańców
Katowic urodzonych w 1948 i 1933 roku style="font-weight:normal;font-style:normal"> w ramach programu uprawnione
osoby poddane zostaną następującym badaniom: morfologia krwi, CRP, TSH,
oznaczenie poziomu cholesterolu, frakcji cholesterolu, trójglicerydów i glukozy
w surowicy krwi, poziomu PSA – u mężczyzn, kompleksowe badanie lekarskie, w tym
m. in.: badanie palpacyjne piersi u kobiet, orientacyjne badanie wzroku i
słuchu, ocena sprawności fizycznej, ocena czynników ryzyka złamania biodra,
badanie sprawności pamięci ( za zgodą uczestnika ).style="font-weight:normal;font-style:normal"> Dla uzyskania wiarygodnych wyników
prosimy, aby na badanie krwi  zgłaszać się na czczo! Zgłaszając
się do udziału w programie proszę  zabrać ze sobą dowód osobisty, okulary do
czytania i aparat słuchowy ( jeśli osoba badana z niego korzysta ). style="font-size:14.0pt;font-weight:normal;font-style:normal">Zakłady opieki
zdrowotnej w Katowicach realizującestyle="font-size:14.0pt;font-weight:normal;font-style:normal">„ Program
profilaktyki dla osób trzeciego i czwartego wieku” w 2008r.: style="margin-left:-12.65pt;border-collapse:collapse">


Nazwa
świadczeniodawcyMiastoUlicaTelefon 


NZOZ Elżbieta Kelm


 KatowicePowstańców 8/1(032) 251-28-88NZOZ  „ Revital”
System MedycznyKatowice Boya – Żeleńskiego 77(032) 202-88-25NZOZ „ Agmed”KatowiceGrabowa 2(032) 258-24-02Ośrodek Diagnostyki i
Leczenia Chorób Kobiecych oraz Schorzeń Sutka „ Tommed”Katowice Fredry 22(032) 20-28-301NZOZ „ Epione”KatowicePiotrowicka 68


 


Zawiszy Czarnego(032) 204-64-70 style="font-size:12.0pt;font-family:Arial"> wew. 109


(032) 204-64-58 style="font-size:12.0pt;font-family:Arial"> wew. 109


 


(032) 254-50-86


(032) 254-54-74 


Szpital Geriatryczny
im. Jana Pawła IIKatowice 


 


Morawa 31


 


  


(032) 204-91-06
  style="font-size:12.0pt">III. PROGRAM WCZESNEGO WYKRYWANIA CHORÓB PŁUC -  style="font-size:12.0pt">PROGRAM ORGANIZOWANY I FINANSOWANY PRZEZ URZĄD MIASTA
KATOWICE dla mieszkańców Katowic w wieku powyżej 30 r.ż.,
style="font-size:12.0pt"> którym zaoferowany bedzie dostęp do programu w
oparciu o następujące kryteria:style="font-size:12.0pt">- palenie tytoniu co najmniej przez 10 lat, co najmniej
1 paczkę dziennie,style="font-size:12.0pt">- kaszel trwający powyżej 3 tygodni u osoby pow. 65
r.ż.,style="font-size:12.0pt">- krwioplucie u osoby powyżej 30 r.ż.,style="font-size:12.0pt">W ramach programu uprawnione osoby będą miały wykonane
następujące badania (  decyduje lekarz badający ):style="font-size:12.0pt">- badanie lekarskie,style="font-size:12.0pt">- prześwietlenie płuc,style="font-size:12.0pt">- spirometria,-      
badanie przepływu szczytowego      style="font-size:14.0pt">Zakłady opieki zdrowotnej w Katowicach realizujące

 “ Program wczesnego wykrywania chorób płuc” w 2008 r.:style="margin-left:-11.65pt;border-collapse:collapse">
Nazwa
świadczeniodawcyMiastoUlicaTelefonNZOZ Elżbieta KelmKatowicePowstańców 8/1(032) 251-28-88


  


NZOZ „ Agmed”


 KatowiceGrabowa 2(032) 258-24-02Ośrodek Diagnostyki i
Leczenia Chorób Kobiecych oraz Schorzeń Sutka „ Tommed”Katowiceul. Fredry 22(032) 20-28-301


(032) 20-28-309 


Szpital Geriatryczny
im. Jana Pawła II


 Katowiceul. Morawa 31(032) 204-91-06NZOZ „ Epione”KatowicePiotrowicka 68


 


Zawiszy Czarnego(032) 204-64-70 style="font-size:12.0pt"> wew. 109


(032) 204-64-58 style="font-size:12.0pt"> wew. 109


 


(032) 254-50-86


(032) 254-54-74


 
 PROSIMY
O ZGŁASZANIE SIĘ DO BADAŃ

 Z DOWODEM OSOBISTYM! IV.
PROGRAM BADAŃ PRENATALNYCH - PROGRAM NFZ dla kobiet* w ciąży

w wieku powyżej 35 roku życia lub obciążonych występowaniem chorób genetycznych


w rodzinie - realizowany w następujących palcówkach: style="font-size:14.0pt">Zakłady opieki zdrowotnej w Katowicach** realizujące

 “ Program badań prenatalnych” w 2008 r.:style="font-size:14.0pt"> style="margin-left:-11.4pt;border-collapse:collapse">
Nazwa
świadczeniodawcyMiastoUlicaTelefonCentrum Medyczne
Krzysztof SodowskiKatowiceOpolska 11(032) 203-73-63NZOZ „Epione” s. c.KatowicePiotrowicka
68(032)
204-64-58

wew.104Centrum Medyczne
„Femina” s. c.Katowice Różana 10(032)
257-06-99


(032)
202-51-93NZOZ „Provita” Sp. z
o.o.KatowiceŻelazna 1(032) 258-02-77NZOZ „Sonomed”KatowicePiotrowicka 68kom. 0 605-061-016
 *Program
skierowany jest do kobiet w ciąży w wieku powyżej 35 roku życia lub obciążonych
występowaniem chorób genetycznych w rodzinie. Na bezpłatne badania 
wykonywane w ramach programu kieruje lekarz prowadzący ciążę.**
Badania można wykonać  w zakładach opieki zdrowotnej na terenie województwa
śląskiego, z którymi Śląski OW NFZ zawarł stosowne umowy. Wykaz wszystkich
zakładów dostępny jest na stronie internetowej NFZ
href="http://www.nfz-katowice.pl/">www.nfz-katowice.pl Informacje na temat korzystniania z bezpłatnych
badań w ramach programów profilaktycznych finansowanych przez NFZ można uzyskać
u swojego lekarza rodzinnego (podstawowej opieki zdrowotnej).

Informacje o dokumencieWprowadzenie: Marek Nowicki 2008-04-30 08:59:05
Odpowiedzialny merytorycznie: Wydział Zdrowia
[+] Rejestr zmian dokumentu

 
Katowice.eu
Urząd Miasta Katowice
40-098 Katowice; ul. Młyńska 4
Tel. +48 32 259 39 09; Fax +48 32 253 79 84
NIP: 634-001-01-47; Regon: 000515780