Czas wygenerowania treści 2015-05-24 08:52:01

Dom Pomocy Społecznej 'Przystań'
Adres: ul. Adamskiego 22 40-069
Telefon: (32) 2513-919
Email: info@domprzystan.org.pl
Strona BIP: http://bip.um.katowice.pl/jednostki/dps-przystan/
Informacje o dokumencieWprowadzenie: Marek Nowicki 2007-04-05 00:00:00
Ostatnia aktualizacja: Inspektor Natalia Kasperczyk 2015-04-13 12:10:42
Odpowiedzialny merytorycznie: Wydział Organizacji i Zarządzania
Osoba odpowiedzialna: Naczelnik Wydziału Bogumił Sobula
Dokument podpisano: 0000-00-00 00:00:00
[+] Rejestr zmian dokumentu
Pracownicy
Dyrektor Dorota Lesyk
b. dyrektor Elżbieta Grzeczka

 
Katowice.eu
Urząd Miasta Katowice
40-098 Katowice; ul. Młyńska 4
Tel. +48 32 259 39 09; Fax +48 32 253 79 84
NIP: 634-001-01-47; Regon: 000515780