Czas wygenerowania treści 2015-07-29 21:55:06

 

e-urzad - zalatw sprawe droga elektroniczna
 

 

 

 

Urząd Miasta Katowice
40-098 Katowice, ul. Młyńska 4
tel.: (+48 32) 259 39 09
fax: (+48 32) 253 79 84
e-mail: Urzad_Miasta@katowice.eu
NIP: 634-001-01-47
REGON: 000515780
Skrytka ePUAP: /umkatowice/skrytka

 

* Godziny przyjmowania stron w Urzędzie


* SEKAP ELEKTRONICZNA
SKRZYNKA PODAWCZA

Z dniem 1 lipca 2015 r. obowiązują nowe rachunki bankowe


* Biuro Obsługi Mieszkańców
* Skargi i wnioski

 

pelny katalog uslugPełny KATALOG USŁUG ...

 

  Zgłoszenie powstania obowiązku podatku od nieruchomości - osoby prawne

dla obywatela Dla obywatela

dla przedsiębiorcy Dla przedsiębiorcy

WAŻNE ZMIANY W USTAWIE O TRANSPORCIE DROGOWYM !


 


 
Katowice.eu
Urząd Miasta Katowice
40-098 Katowice; ul. Młyńska 4
Tel. +48 32 259 39 09; Fax +48 32 253 79 84
NIP: 634-001-01-47; Regon: 000515780