Informujemy, że w dniu 11 maja 2016 roku zmienił się adres strony
Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Katowice.
Nowy adres strony BIP: http://bip.katowice.eu
Dotychczasowa strona nie będzie już aktualizowana.

Czas wygenerowania treści 2016-12-11 03:11:22

 

e-urzad - zalatw sprawe droga elektroniczna
 

 

 

 

Urząd Miasta Katowice
40-098 Katowice, ul. Młyńska 4
tel.: (+48 32) 259 39 09
fax: (+48 32) 253 79 84
e-mail: Urzad_Miasta@katowice.eu
NIP: 634-001-01-47
REGON: 000515780
Skrytka ePUAP: /umkatowice/skrytka

 

* Godziny przyjmowania stron w Urzędzie


* SEKAP ELEKTRONICZNA
SKRZYNKA PODAWCZA

Numery rachunków bankowych 


* Biuro Obsługi Mieszkańców
* Skargi i wnioski

 
 
UWAGA!
Informujemy, że dzisiaj, 10 maja 2016 r., od godziny 20:00 nastąpi przełączanie strony Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Katowice na jego nową odsłonę, która dostępna będzie pod nowym adresem bip.katowice.eu.
Jednocześnie dotychczasowa strona BIP pod adresem bip.um.katowice.pl nie będzie już aktualizowana i będzie stopniowo wyłączana.
 

dla przedsiębiorcyDla obywatela

dla przedsiębiorcyDla przedsiębiorcy

WAŻNE ZMIANY DOTYCZĄCE TAKSÓWEK !

Zmiany w oznakowaniu taksówki

           

 

 


 
Katowice.eu
Urząd Miasta Katowice
40-098 Katowice; ul. Młyńska 4
Tel. +48 32 259 39 09; Fax +48 32 253 79 84
NIP: 634-001-01-47; Regon: 000515780